Sitebeleid


Deze toelichting op ons privacybeleid behandelt de aard, omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens op de portal: portal.startupstreetart.eu (hierna ‘portal’ genoemd). 

Dit portaal is voor het "St'Art UP"-project - 'Building Pathways for Street-Art to Foster Inclusive Resilience and Enterprise through Creativity' met projectnummer: 2020-1-R0001-KA227-12B1572A, dat is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

De instantie die verantwoordelijk is voor alle persoonlijke gegevens die op dit portaal worden verzameld (tenzij deze uitleg van het privacybeleid anders vermeldt) is het consortium van het project:

  1. Aanvrager : Ecole de la deuxième chance Normandie
  2. Partner – P1 : N.E.T. (NETWORKING EDUCATION AND TRAINING) ASSOCIAZIONE CULTURALE
  3. Partner – P2 : DUNDEE AND ANGUS COLLEGE
  4. Partner – P3 : Stichting art.1
  5. Partner – P4 : Asociación ACE (Aprende, Coopera y Emprende)
  6. Partner – P5 : Searchlighter Services Ltd
  7. Partner – P6 : PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS

(hierna 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd). Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zijn wij de verantwoordelijke autoriteit voor alle persoonlijke gegevens die op het portaal worden verzameld. Meer informatie over ons en onze contactgegevens vindt u op de contactpagina. De toezichthouders voor gegevensbescherming van het consortium zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:  project@startupstreetart.eu


Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

We kunnen op verschillende manieren persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot wanneer gebruikers ons portaal bezoeken, een account aanmaken, een formulier invullen, reageren op een enquête en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op ons portaal. Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account, zoals naam en e-mailadres. We verzamelen ook gegevens over uw activiteit op de site, inclusief eventuele bijdragen die u levert.

We verdienen geen geld aan advertenties. We verzamelen dus geen gegevens om u te adverteren. We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het aanbieden en verbeteren van de portal, het volgen van de voortgang van leerlingen en het maken van rapporten voor de rapporten van het Nationaal Agentschap van het project. Door het portaal te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie volgens dit beleid.

We nemen passende praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en nemen beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op ons portaal zijn opgeslagen.

We verkopen, verhandelen of verhuren de persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers niet aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan enige persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde gelieerde ondernemingen en adverteerders voor de bovengenoemde doeleinden.


Log Data

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze portal bezoekt. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP")-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van ons portaal die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek en de tijd besteed aan die pagina's en andere statistieken. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonsgegevens die u tijdens het gebruik van het portaal actief invoert. De IP-adressen worden in een zo vroeg mogelijk stadium van het verzamelnetwerk onmiddellijk geanonimiseerd.


Data opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang uw account actief is op deze site.


Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 augustus 2022 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te controleren. Wanneer we dat doen, plaatsen we een melding op de hoofdpagina van ons portaal. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en op de hoogte te blijven van wijzigingen.


Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met dit portaal, neem dan contact met ons op via e-mail: project@startupstreetart.eu of neem contact op met de privacyfunctionaris via uw profile.